Kaksteist traditsiooni


1. Meie ühine hüvang peaks olema esikohal; isiklik
paranemine sõltub AA ühtsusest. Loe edasi...


2. Meie rühma jaoks on ainult üks kõrgeim autoriteet —
armastav Jumal sellisena, nagu ta ilmutab end meie
rühma teadvuses. Meie liidrid on vaid
usaldusväärsed teenijad — nad ei käsuta. Loe edasi...


3. Ainus nõue AA liikmeks olemisele on soov joomine
lõpetada. Loe edasi...


4. Iga rühm peaks olema iseseisev, välja arvatud
küsimustes, mis puudutavad teisi rühmi või AA-d
tervikuna. Loe edasi...


5. Igal rühmal on vaid üks esmane eesmärk – viia
sõnum veel kannatava alkohoolikuni. Loe edasi...


6. AA rühm ei tohiks kunagi toetada või rahastada või
loovutada AA nime ühelegi temaga seotud
organisatsioonile või kõrvalisele asutusele, et raha,
omandi või mõjuvõimu küsimused ei juhiks meid
peaeesmärgist kõrvale. Loe edasi...


7. Iga AA rühm peaks olema täielikult isemajandav ja
keelduma välisest toetusest. Loe edasi...


8. AA peaks alati jääma mitteprofessionaalseks, kuid
võib kasutada palgalisi spetsialiste. Loe edasi...


9. AA ei tohiks kunagi organiseeruda, kuid me võime
luua nõukogusid või toimkondi, kes vastutavad
otseselt nende ees, keda teenivad. Loe edasi...


10. AA-l puudub arvamus kõrvaliste asjade kohta;
seega ei tohiks AA nime kaasata avalikesse
vaidlustesse. Loe edasi...


11. Meie suhted avalikkusega rajanevad pigem
külgetõmbavusel kui reklaamil; meil tuleks alati hoida
isiklikku anonüümsust suhtlemisel ajakirjanduse,
raadio või kinoga. Loe edasi...


12. Anonüümsus on kõigi meie traditsioonide
vaimne alus, mis tuletab alati meelde, et põhimõtted
on isikutest tähtsamad. Loe edasi...