Teated rühmadest ja Teenindusbüroost

 

viljandi rühma lahtine koosolek 20.10.2014 kohal ajakirjanik

 

Viljandi rühma uus aadress alates 6.10.2014

A.Maramaa 1a (Viljandi Baptisti kogudus)

 

Kuressaares uus rühm- Ravila

Neljapäeviti kell 18.00

Tartus alustab taas Õpetajate tänava rühm 

Reedeti 18.00

 


Võru rühma aeg muutub 

Alates 29-ndast oktoobrist 2013 on koosolekud esmaspäeviti 18.00

Vene rühma lahtine koosolek esmaspäeviti

Wismari vene rühmas iga kuu 1. esmaspäev on lahtine koosolek.

Tartus avab uksed naiste rühm

Teisipäeviti kell 18.00 Kalevi 76 (Tartu Kalevi rühma ruumides)

Pidulik avamine 14.05.2013 kell 18.00


Tartu Lubja rühm muutis nime ja asukohta

Lubja rühma asemel on nüüd - Tartu Ülejõe rühm.

Rühm koguneb pühapäeviti kell 18.00 aadressil Kaunase 9 a.

Võru rühm kolis

Võru rühm, mis varem tegutses kohaliku sotsiaalmaja ruumides, asub nüüd uues kohas aadressil Lembitu 2 (keldriruum).

Kõik alkoholiprobleemiga inimesed on teretulnud! Koosolekud toimuvad endiselt neljapäeviti kell 17.30.
Rühmade muudatusedTüri ja Rapla rühmad vähendasid koosolekute arvu. Türis jäi esmaspäevane koosolek ära. Rapla rühm lõpetas kolmapäevase kooskäimise. Põltsamaal uus aeg pühapäeviti kell 17.00 

Inglisekeelne rühm suurendas koosolekute arvu

Tallinna inglisekeelne rühm laienes. Lisaks teisipäevale toimuvad rühma „Tallinn Nooners“ koosolekud nüüd ka laupäeviti algusega kell 17.30. Inglisekeelne rühm asub kesklinnas, aadressil Lastekodu 6a.


Jõhvis alustas uus rühm

Uue Jõhvi rühma asutuskoosolek toimus 12. septembril. Edaspidi toimuvad koosolekud kolmapäeviti algusega kell 18.30. Rühm asub aadressil Rakvere t. 6 B (väike maja kiriku taga, välistrepp viib üles). Kontaktisik Enn 55668438.

Kalevi rühm muutis koosolekute aega

Tartu Kalevi rühma esmaspäevase koosoleku aeg muutus. Alatest maikuust esmaspäeviti algavad koosolekud kell 18.00 (varasema 12.00 asemel).


Tartus uus AA rühm

Tartus alustab tegevust uus, juba kolmas AA rühm. Rühm asub aadressil Lubja 7, Tartu sotsiaalmaja 1 korrusel. Koosolekud hakkavad toimuma pühapäeviti kell 18.00. Esimene koosolek toimub 22. aprillil. Tere tulemast!Tartu vanglas tegutseb AA rühm


Tartu vanglas alustas tegevust AA rühm. Rühm tegutseb iseseisvalt juba poolteist kuud, koosolekud toimuvad kord nädalas laupäeviti, osavõtjaid 7-8 inimest. Tõuget vanglarühma tekkele andsid AA-lased, kes käisid vanglas oma AA-kogemust tutvustamas ja viisid sinna ka AA kirjandust.

Kuna uue vanglarühma liikmed on kõik uustulnukad, siis uue rühma käivitamisel tekib neil palju küsimusi. Seoses sellega kogenud AA liikmete tugi on hädavajalik. AA liikmed (eriti kohalikud), kes on valmis teha 12. sammu tööd Tartu vanglas, andke ennast märku. E-mail: teenindus@aaestonia.com, tel. 5299955.


Ilmus raamat „Elu kainena“

160-leheküljene kõvakaaneline raamat ilmus märtsikuu algul. Tegu on juba neljanda eestikeelse AA raamatuga Üldteeninduskonverentsi poolt heakskiidetud kirjanduse nimekirjast.

Paljudesse keeltesse tõlgitud raamat „Elu kainena“ räägib mõnest meetodist, mida AA-lased on kasutanud, et elada ilma joomata. Neid meetodeid võivad vabalt kasutada kõik, hoolimata sellest, kas liikumine Anonüümsed Alkohoolikud neile huvi pakub.

Raamatut saab hankida Eesti AA Teenindusbüroost või kirjandusega hästi varustatud AA rühmadest. Uue raamatu esitlus toimub Jõgeva rühma 20. sünnipäeval 17. märtsil.Teenindusbüroo lahtioleku aeg on muutunud
Alates detsembrist on Teenindusbüroo avatud reedeti 19.00-20.00. Eesti AA Teenindusbüroost on võimalik hankida AA raamatuid ja brošüüre, samuti kainuse aastapäevade märke.


Eesti AA delegaat võtis osa Euroopa Teeninduskoosoleku tööst

Eesti AA esindaja osales 21.- 23. oktoobril Frankfurtis toimunud 16. AA Euroopa Teeninduskoosolekul (European Service Meeting, ESM), mille teemaks oli "Unity as our Safeguard" ehk "Ühtsus - meie kaitse".

Osavotjaid oli 29. Euroopa riigist, lisaks New Yorgi Üldteenindusbüroo ja AA Euroopa infokeskuse esindused. Kolme päeva jooksul kuulati presentatsioone AAd puudutavatel aktuaalsetel teemadel, osaleti workshopidel ja korralduskoosolekutel ning peeti loendamatuid kuluaarivestlusi.

ESM näol on tegemist olulise AA ühtsust tugevdava üle-euroopalise suurkoguga, kus vahetatakse kogemust, vaagitakse AA ees seisvaid probleeme ja otsitakse koos lahendusi AA tõhusaks ja ühtseks edasikestmiseks.

Eesti oli üritusel esindatud teist korda.


Rühmade muudatused


Virtsu rühm avas taas üksed. Koosolekud toimuvad pühapäeviti kell 11.00 Virtsu seltsimajas Tööstuse tänaval.

Raplas nüüd kolmapäeviti koosolek kell 19.00 lisaks laupäevale.

Tallinna Lastekodu rühma koosolekute ajad muutusid. Varasema 20.30 asemel algavad nüüd Lastekodu rühmas koosolekud esmaspäeviti, kolmapäeviti, reedeti ja laupäeviti kell 20.00. Muudatus hakkab kehtima alates esmaspäevast, 19. sept.

Türi rühma esmaspäevane koosolek algab nüüd k
ell 18.30.

Tallinna
Vene rühm laienes ja suurendas koosolekute arvu kahe koosoleku võrra nädalas. Lisaks esmaspäevale, kolmapäevale ja reedele toimuvad Vene rühma koosolekud nüüd ka laupäeviti kell 12.00 ja pühapäeviti kell 15.00.


Uus rühm Tartus

Tartus alustab tegevust uus AA rühm. Pidulik asutuskoosolek toimub 27. augustil kell 12.00 aadressil Kalevi 76 (Salemi baptistikoguduse ruumides). Koosolekud hakkavad toimuma kolm korda nädalas: esmaspäeviti kell 12.00, kolmapäeviti kell 18.00 ja laupäeviti kell 12.00. Tere tulemast, olete oodatud!


Alustas tööd 4-nda sammu töögrupp

Töögruppi koosolekud toimuvad Lastekodu rühma ruumides alates 02.08.2011 teisipäeviti kell 19.30. Oodatud kõik, kel on soov teha 4. samm 155. küsimuse põhjal. Juhendid ja kogemust jagab meie grupikaaslane, kel on pisut rohkem kogemust.


Ilmus raamat "Igapäevased mõtisklused"

Trükivärske 384-leheküljene raamat ilmus kõvakaanelisena maikuu algul. Tegu on juba kolmanda eestikeelse AA raamatuga Üldteeninduskonverentsi poolt heakskiidetud kirjanduse nimekirjast.

Teos sündis 1987. aastal. Raamat sisaldab kogutud mõtisklusi, mis hõlmavad tervet kalendriaastat - üks päev korraga. Igal kuupäevaliselt nummerdatud leheküljel on tsitaat Bill W.’lt sellistest väljaannetest nagu „Anonüümsed Alkohoolikud“, „Kaksteist sammu ja kaksteist traditsiooni“, „AA saab täisealiseks“, „Kuidas Bill seda näeb“ ja „Billi parimad palad“ või dr Bob’ilt väljaannetest „Doktor Bob ja vanad olijad“, samuti muudest AA väljaannetest.

Igale tsitaadile järgneb tsitaadiga seotud isiklik mõtisklus mõnelt AA liikmelt. Kogu AA Sõpruskonnale esitatud palve tõi vastuseks enam kui 1300 kirjutist. Väljavalitud AA liikmed ei ole ametilt kirjutajad ning ei räägi mõistagi Sõpruskonna, vaid iseenda nimel - üks AA liige kirjutab teisele AA liikmele.

Tõlke- ja trükitööde kulud kaeti põhiosas Eesti rühmade annetustest ja AA kirjanduse müügist laekunud rahast, aga ka AA Rahvusvahelise Kirjandusfondi sihttoetusega. Eesti AA Teenindus määras raamatu hinnaks 7 eurot. Raamatu esitlus toimub laupäeval, 7. mail Eesti AA Teeninduskogu koosoleku raames.


Eesti - Soome koostöö

12. märtsil toimus Eesti AA esindajate vastukülaskäik Soome, kus toimus Soome AA Palvelu istung ja Palvelu toimkondade koosolekud. Eesti AA esindajad osalesid Soome Info- ja Välistoimkonna koosolekutel.

Arutluse all oli koostöö veebiteenuste valdkonnas ning AA sõnumi viimine paikadesse, kuhu see ei ole veel jõudnud. Lepiti kokku moodustada ühine Eesti-Soome toimkond, mille eesmärk oleks sõnumi viimine ja uute AA rühmade asutamine Ida-Virumaal. Samuti keskendus arutelu uute Eesti AA ja Soome AA koduleheküljede väljaehitamise võimalustele.


Eesti ja Soome AA esindajad vaagisid koostöövõimalusi

Eesti AA Teeninduse ja Soome AA Palvelu esindajate kohtumisel arutati koostöövõimalusi. 12. veebruaril Tallinnas toimunud kokkusaamisel oli juttu koostöö eesmärkidest ja prioriteetidest. Peamiseks eesmärgiks kuulutati Viiendast traditsioonist tuleneva sõnumi viimine veel kannatava alkohoolikuni.

AA sõnimi viimise võimalusi kavandati eelkõige neljas vadkonnas:

- veebiteenused;
- koostöö professionaalsete töötajatega ja asutustega (nendega, kellel on oma töös kokkupuuteid alkohoolikutega);
- AA ideede levitamine paikades, kuhu AA ei ole veel jõudnud;
- kirjanduse väljaandmine.

Eesti ja Soome AA praktilise koostöö prioriteetseks valdkonnaks nimetati veebiteenuste arendamine, kuna üha rohkem inimesi otsivad informatsiooni AA kohta internetist. Eesti AA Teeninduse ja Soome AA Palvelu kohtumisel lepiti kokku, et järgmine praktilise koostöö arutelu toimub märtsikuus Soomes.


Võru rühm sai uued ruumid

Mõnda aega ilma koduta olnud Võru rühm sai uued ruumid. Uus aadress - Räpina mnt. 22 (Nöörimaa Tugikodu maja). Koosolekud toimuvad neljapäeviti, algusega kell 17.30.


AA kirjanduse ja kainuse aastapäevade märkide hinnad eurodes

Seoses eurole ülemkinekuga määras Eesti AA Teenindus uued hinnad AA kirjandusele. Hindu on ühlustatud ja üldjuhul alandatud. Uued hinnad kehtivad 1. jaanuarist:

Raamat „Anonüümsed Alkohoolikud“ - 3 eurot (varem 50 krooni)
Raamat „Kaksteist sammu ja Kaksteist traditsiooni“ - 6 eurot (varem 100 krooni)
Brošüür „See on AA“ - 1 euro (varem 15 krooni)
Brošüür „Küsimused ja vastused tugisuhte kohta“ - 1 euro (varem 20 krooni)
Brošüür „Kui Sa oled professionaal...“ - 20 eurosenti (varem 5 krooni)
Voldik „Kas AA on Sinu jaoks?“ - 20 eurosenti (varem 3 krooni).

Teenindus määras samuti eurohinnad traditsioonilistele kainuse aastapäevade märkidele.

1-aastane märk maksab 3 € 60 senti ja 5-aastane kuldmärk - 25 eurot.

Kainuse aastapäevade märgid on saadaval Eesti AA Teenindusbüroos aadressil Lastekodu 6A, Tallinn. E-mail: teenindus@aaestonia.com.


Rahu rühm sai uued ruumid ja laienes

Tallinna Rahu rühm laienes: kolis uutesse ruumidesse ja suurendas koosolekute arvu. Uued Rahu rühma ruumid asuvad samas hoones, mis varemgi - aadressil Võsu, 5 Rahu kiriku kõrval esimesel korrusel. Seoses omaette ruumide saamisega otsustas rühm suurendada koosolekute arvu ühe koosoleku võrra nädalas. Nüüd lisaks kolmapäevale ja pühapäevale toimuvad Rahu rühma koosolekud ka reedeti algusega kell 18.00.


Kodu rühm suurendas koosolekute arvu

Koosolekute arvu suurendas ka rahvusvaheline Kodu rühm, mis asub Tallinnas, aadressil Lastekodu 6A. Nüüd toimuvad rühma koosolekud kaks korda nädalas: kolmapäeviti kell 18.00 ja pühapäeviti kell 12.00.Tallinnas tegutseb inglisekeelne AA rühm

Jätkuvalt tegutseb Tallinnas inglisekeelne rühm „Tallinn Nooner“ - koosolekud toimuvad igal teisipäeval kell 12.00 aadressil Lastekodu 6A.


Ilmus uus AA trükis „Küsimused ja vastused tugisuhte kohta“

Eesti AA 20. aastapäevast ajandatuna- nägi ilmavalgust uus brošüür „Küsimused ja vastused tugisuhte kohta“. Mida AA tugisuhte all silmas peab? Mida tugiisik teeb? Milliseid tegevusi saab rühm läbi viia, et uustulnukaid toetada? Uues 36-leheküljelises trükises on võimalik leida vastused nendele ja paljudele teistele tugisuhetega seotud küsimusele.

Teose esimene osa on suunatud inimesele, kes otsib AA-s tugiisikut; teine - neile, kes soovivad tugiisikuteks hakata. Kolmandas osas sisaldav informatsioon on abiks rühmadele, kes kavandavad tugiisikute süsteemi loomist.

Tegemist on trükisega, mis on kantud AA Üldteeninduskonverentsi poolt heakskiidetud kirjanduse nimekirja, mis anti välja New Yorgi Üldteenindusbüroo poolt väljastatud litsensi alusel.

Peale AA preambulat ja sammude ning traditsioonide sõnastusi sisaldab brošüür ka AA ülemaalmse teeninduse kaheteiskümne põhimõttete lühisõnastusi, mis on esmakordselt tõlgitud eesti keelde. AA kirjandust on võimalik hankida Eesti AA Teenindusbüroost (e-mail: teenindus@aaestonia.com).


Toimus Eesti AA Teeninduskogu VII koosolek

Korraline Eesti AA Teeninduskogu koosolek toimus Tallinnas 13. novembril, selles osalesid 14. AA rühmade esindajad, lisaks Teeninduse volinikud.

Eesti AA Teenindus esitas Teeninduskogule poole aasta tegevus- ja finantsaruanded. Suurimaks kuluartikliks oli Eesti AA delegaadi osalemine Anonüümsete Alkohoolikute 21. Maailma Teeninduskoosolekul, mis toimus 17-21 oktoobril Mehhikos - 20 580 krooni. Sellest 17 856 krooni kompenseeris USA/Kanada Üldeenindusbüroo. Suuruselt teine väljaminek - 7428 krooni - kuulus uue eestikeelse AA brošüüri „Küsimused ja vastused tugisuhte kohta“ väljaandmiseks.

Suuremad laekumised ühisarvele tulid Suvepäevade ülejäägist - 21 114 krooni ja USA/Kanada Üldteenindusbüroost - 17 856 krooni (Maailma Teeninduskoosoleku reisikulude hüvitis). Annetuste näol laekus rühmadest 8121 krooni ja kirjanduse müügist 8029 krooni. Täismahus Teeninduse aruanded saadetakse rühmadesse koos Teeninduskogu koosoleku protokolliga.

Teeninduskogu valis endale uue esimehe, kuna eelmise ametiaeg sai täis. Kuna rühmadelt ei laekunud ühtegi taotlust Suvepäevade 2011 korraldamise kohta, siis Teeninduskogu delegeeris Suvepäevade korraldustoimkonna kokkupanemise Teenindusele. Siiski on tõenäoline, et korraldamise võtab enda peale Rahu rühm. Esialgse idee kohaselt võiksid järgmised Suvepäevad toimuda Tõstamaal Kastnas.

Teeninduskogu koosoleku järel toimus Kirjanike majas Eesti AA 20. aastapäeva tähistamine ligi 200 osavõtjaga Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest. Järgmine Teeninduskogu koosolek toimub 2011 a. kevadel.


Tervitus Ameerikast Eesti AA 20. aastapäeva puhul

Eesti AA Teenindusele

Kallid sõbrad, USA ja Kanada AA Üldteenindusnõukogu ja kogu New Yorgi Teenindusbüroo meeskond kasutab juhust ja õnnitleb sõpruskonna Eestis tegutsevaid liikmeid selle puhul, et AA on tegutsenud Teie maal juba 20 aastat!

Oleme tänulikud kõigile, kes kahekümne aasta jooksul on pühendunud eesti kannatavate alkohoolikute kainusepüüdluste toetamisele. Oleme sel tähtsal hetkel kõigi Teiega. Meil on õnn koos Teiega ja Teie sõpradega rännata koos mööda hea saatuse teed.

Olgu Teil ikka jõudu kanda AA lootuse sõnumit, olgu AA uks teie abil alati lahti kõigile abivajajatele Eestis! Oleme koos Teiega, kui tähistate meie suurepärase vaimse vennaskonna 20-ndat aastapäeva!

Palavaimate õnnesoovidega, Ward E., USA ja Kanada Anonüümsete Alkohoolikute Üldteenindusnõukogu esimees


Eesti AA võtab osa Maailma Teeninduskoosoleku tööst

Eesti AA võtab esimest korda osa Sõpruskonna Maailma Teenindus-koosoleku töös. Eesti AA Teeninduskogu poolt valitud delegaat sõitis Mehhikosse, kus 17-21 oktoobril 2010 a. toimub 21. AA Maailma Teeninduskoosolek.

Oma ettekannet AA Maailma Teeninduskoosolekul toimunu kohta esitab meie delegaat 13. novembril Eesti AA 20. aastapäeva pidulikul üritusel, mis toimub Tallinnas Kirjanike maja saalis aadressil Harju t. 1, algusega kell 14.00.

Maailma Teeninduskoosolek asutati 1969. aastal kui ülemaailmne anonüümsete alkohoolikute foorum, mille eesmärk on kogemuste vahetamine: kuidas viia AA sõnumit alkohoolikuteni. Üritus toimub üks kord kahe aasta järel vaheldumisi New Yorgis ja teistes kohtades üle maailma. Ajaloo jooksul Teeninduskoosolek on toimunud sellistes linnades, kui Auckland, Uus Meremaa; Cartagena, Colombia; Malahide, Iirimaa ja Helsinki, Soome. Maailma Teeninduskoosoleku korraldajaks on USA ja Kanada AA Üldteenindusnõukogu.

Seekordse Maailma Teeninduskoosoleku peateemaks on „Tugisuhted AA-s: meil on vastutus“. Mõned diskuteeritavad teemad: „Naised AA-s“, „Internet ja AA“, Seitsmes traditsioon („Iga AA rühm peaks olema täielikult isemajandav ja keelduma välisest toetusest“).

Täna AA on esindatud rohkem kui 150 riigis, kus tegutseb 115 773 rühma. Kokku on AA liikmeid üle maailma rohkem, kui 2 miljonit inimest. AA kaasasutaja Bill W., kes elas New Yorgis, uskus, et kunagi AA liikmete arv teistel kontinentidel ületab USA ja Kanada liikmeskonna. Täna tegutsevad erinevates riikides (sealhulgas Eestis) New Yorgi Üldteenindusbüroo kõrval 60. autonoomset AA Teenindusbürood.


Toimus Eesti AA Teeninduskogu VI koosolek

8. mail Tallinnas toimunud koosolekul osalesid 13 AA rühma esindajad, lisaks Teeninduse volinikud. Teeninduskogu kuulas ära Teeninduse tegevus- ja finantsaruanded ja kinnitas Teeninduse eelarve ja tegevusplaanid järgnevaks aastaks.

Suurimaks kuluartikliks on raamatu “Igapäevased mõtisklused” tõlkimine ja trükkimine; eelarve kogumahuks on 78780.- krooni, mis loodetakse katta kirjanduse müügist laekuva rahaga ja rühmade annetustega.

Teeninduskogu kuulutas Eesti AA veebiteenused prioriteetseks tegevusvaldkonnaks. Teeninduskogu kinnitas Teenindusjuhise täiendused, mis näevad ette Teeninduse tegevuse laiendamise: Info- ja Koostööpartnerite toimkondade kaheksjagamise ja Eesti AA Teenindusbüroo avamise. Samuti kinnitas Teeninduskogu ametisse kolm uut Teeninduse voliniku ja valis Eesti AA delegaadi Maailma Teeninduskoosolekule.

Arutluasel oli Eesti AA 20. sünnipäeva tähistamine 2010 a. sügisel ja traditsiooniliste Suvepäevade läbiviimine. Seoses juubeliaastaga toetas Teeninduskogu ettepanekut koostada Eesti AA ametlik kronoloogia, kus oleks kirjas, millal üks või teine rühm alustas, millal meie raamatud ja trükised ilmusid ja millal muud olulised sündmused aset leidsid. Samuti kiitis Teeninduskogu heaks idee kutsuda üles AA-lasi oma joomise- ja kainekssaamise lugusid kirja panema, et tulevikus täiendada nendega Suurt Raamatut.

Teeninduskogu tegi Teenindusele ülesandeks korraldada kainuse aastapäevade märkide tellimine ja müük Teenindusbüroos. Samuti võttis Teeninduskogu vastu pöördumise kõigi AA liikmete poole. Pöördumise, mille pealkiri on „ANONÜÜMSUS ON MEIE ÜHENDUSE HINGELINE ALUS“, eesmärgiks on kinnitada anonüümsuse põhimõtte jätkuvat tähtsust ja meelde tuletada, et selle printsiibi rikkumine suhtlemisel meediaga kahjustab Sõpruskonna huve.

Järgmine Teeninduskogu koosolek toimub 2010 a. sügisel.


Anonüümsus on meie ühenduse hingeline alus

Eesti AA Teeninduskogu pöördumine kõigi AA liikmete poole

Selle pöördumise põhjuseks on asjaolu, et Eesti AA ligi kahekümneaastase ajaloo vältel on ette tulnud juhtumeid, mil mõned meie Ühenduse liikmed on ajalehtedes, telesaadetes, dokumentaalfilmis ja ka internetiportaalides avalikustanud oma seotuse AA-ga. Kuna viimased juhtumid leidsid aset üsna hiljuti, eelmisel sügis-talvel, ei saa me anonüümsusnõude eiramisi pidada üksnes kunagiseks „lastehaiguseks“, vaid peame omaks võtma, et isiklikku anonüümsust kiputakse meedias hülgama ka olevikus ja küllap tulevikuski.

Rõhutame, et AA ridadesse kuulumise avalikustamine massimeedias kahjustab peaaegu alati meie ühenduse ühtsust, kuna esiplaanile tõusvad üksikisikud jätavad oma isiksustega varju meie põhimõtted, sealhulgas AA-laste võrdsuse kõikjal ja kõiges. Seejuures pole erilist vahet, millised on anonüümsusest loobumise ajendid - on see edevus, kuulsusejanu, võimuiha, äriline reklaamivõte või täiesti omakasupüüdmatu ja siiras soov anda edasi AA sõnumit - sõpruskonna ühtsust kahjustab see ikka.

Nimetagem ära, et anonüümsusnõude rikkumiseks peetakse seda, kui ajaleheartiklis või telesaates tuuakse ära AA-lase perekonnanimi ning artikli või saate kontekstist tulenevalt saab isikut pidada Ühenduse liikmeks; samuti peetakse anonüümsuse rikkumiseks äratuntava foto avaldamist trükiajakirjanduses ning visuaalselt äratuntavat esinemist televisioonis või videofilmis, olenemata sellest kas AA-lase perekonnanimi on välja toodud või mitte. Eeltoodu ei tähenda nagu ei tohiks AA-lane oma nime ja näoga osaleda alkoholismi puudutavates vestlussaadetes või kirjutada sel teemal ajakirjadesse artikleid, kuid ta peab rangelt hoiduma enese kui AA-lase eksponeerimisest. Teiselt poolt: kui AA-lane võtab massimeedias kõiki anonüümsusnõudeid järgides sõna AA liikmena, ei tohiks ta ometigi kõnelda kogu AA nimel, teha vastavaid avaldusi ega üldistusi, vaid peaks piirduma rõhutatult vaid omaenese kogemuse ja arusaamade esitamisega.

Ajakirjandusel on väga suur mõju ühiskonnas valitsevatele hoiakutele ning ilma ajakirjanduse abita poleks AA maailmas levinud nii laialdaselt nagu see on praeguseks aset leidnud. Ka Eestis tuleb meil teha koostööd meediavahenditega, kuid seejuures kaitsta hoolega oma liikmete anonüümsust. Enne intervjuude andmist või artiklite kirjutamist tasuks nõu pidada kodurühma vanemate liikmetega, kellel on juba vastavaid kogemusi. Kui kodurühmas niisugust kogemust pole, oleks otstarbekas pöörduda AA Teeninduse meediatoimkonna poole.

Anonüümsus on meie Ühenduse vältimatu vajadus. Kui me poleks Anonüümsed, oleks me lihtsalt alkohoolikud või meid polekski enam olemas.


Uued AA trükised

Uue raamatu "Kaksteist sammu ja kaksteist traditsiooni" järel nägid päevavalgust veel kolm uut AA trükist.

Voldik "Kas AA on Sinu jaoks?" (sinine) sobib rühmas uustulnukale andmiseks, kuid eelkõige ta on mõeldud neile kannatavatele alkohoolikutele, kes ei ole veel rühma jõudnud. Sobib väga hästi haiglates, sotsiaalkeskustes ja muudes asutustes jagamiseks. Trükis sisaldab 12 küsimust (potentsiaalsele) uustulnukale koos lühikeste kommentaaridega.

Brošüür "Kui sa oled professionaal..." (punane) on suunatud meditsiini- ja sotsiaaltöötajatele, kriminaalhooldajatele, politseinikele ja muudele professionaalidele, kes puutuvad oma töös kokku alkohoolikutega. 8-leheküljeline trükis seletab lühidalt lahti, kuidas AA teeb koostööd professionaalidega. Sisaldab ka AA preambulat, kontaktandmeid ning sammude ja traditsioonide lühisõnastusi.

Broshüür "See on AA" (roheline) on mõeldud eelkõige rühma jõudnud uustulnukale sissejuhatusena AA tervenemisprogrammi. Seletab lühidalt ja arusaadavalt, kes me oleme ja mida me teame alkoholismist. Kuidas me pidime endale tunnistama, et oleme alkoholismi ees võimetud ja kuidas me suudame selles mitteametlikus ning lõdvalt seotud sõpruskonnas kaineks jääda. Mis on 24 tunni plaan ja AA 12 sammu. 24-leheküljeline trükis sisaldab veel peale kontaktandmete AA preambulat ja sammude ning traditsioonide lühisõnastusi.

Kõigi kolme trükise puhul on tegemist AA Üldteeninduskonverentsi poolt heakskiidetud kirjanduse nimekirja kantud teostega, mis anti välja New Yorgi Üldteenindusbüroo poolt väljastatud litsenside alusel. AA kirjandust saab tellida Eesti AA Teenindusbüroost aadressil: Lastekodu t. 6A Tallinn 10113 või e-posti kaudu: teenindus@aaestonia.com.


„12+12“ sai valmis

Tänavu, mil Eesti AA saab 20-ne aastaseks, jõudsime selleni, et eesti keeles ilmus kõvakaanelise raamatuna "Kaksteist sammu ja kaksteist traditsiooni".

Teos avaldati esmakordselt 1953. aastal Ameerikas. Raamatu originaalteksti kirjutas Bill W., kes koos dr Bob S.-ga 1935. aastal AA asutas; see sisaldab AA kogemust liikmete paranemisest ja Sõpruskonna toimimisest. Tegemist on teosega, mis on AA Üldteeninduskonverentsi poolt kantud heakskiidetud kirjanduse nimekirja.

Eestikeelse 12+12 avaldamine toimus AA Ülemaailmse Teeninduse (A.A.W.S.) poolt väljastatud litsentsi alusel, mille saamise eelduseks oli Eesti AA teenindusstruktuuri olemasolu. Eesti AA Teenindus moodustati üleeelmisel kevadel ning registreeriti juriidilise isikuna (MTÜ-na) 2009-nda aasta jaanuaris. 12+12 väljaandmine tugineb Eesti AA Teeninduskogu otsusele 2008-ndast aastast.

Ettevalmistustöö kestis üle aasta; tõlke- ja trükitööde kulud kaeti osaliselt rühmade poolt Eesti AA ühisarvele kantud rahast, põhiosas aga Leedu AA ja AA Rahvusvahelise Kirjandusfondi sihttoetustega. Eesti AA Teenindus määras raamatu AA-siseseks hinnaks 100.- krooni, mis vastab enam-vähem 12+12 keskmisele hinnale maailmas. Osa tiraažist läheb müüki raamatukauplustesse ja seal on raamatu hind märksa kõrgem.

Tõenäoliselt väidab mõni AA-lane, et kuna raamatu väljaandmise kulud on juba kaetud, tuleks seda jagada AA-lastele tasuta. Miks me seda ei tee? Vastus on lihtne: raamatu müügist laekuva rahaga hakatakse välja andma järgmisi AA-raamatuid.

12+12 müümine peaks põhiosas toimuma rühmade kaudu: rühma poolt volitatud isik (laekur, rühmavanem) tellib ja ostab AA Teeninduselt välja teatava koguse raamatuid ning rühmas müüakse need edasi rühma liikmetele. Seejuures tasuks hoiduda raamatute tasuta jagamisest.

Tsiteerime AA kaasasutajat Bill W.-d („Kaksteist teeninduse põhimõtet“): „Kas AA peab tegelema rahalise heategevusega mõnede uustulnukate ja nende tugiisikute suhtes, müües neile meie raamatuid omahinnaga või isegi alla selle? Meie, AA liikmed, oleme alati arvanud, et rahaline heategevus üksikisiku suhtes ei ole rühmade või kogu AA kohustus. /.../ Toemees võib anda oma hoolealusele ülikonna, aidata tal tööd leida või kinkida talle AA raamatu. Selliseid asju juhtub ja väga hea, et juhtub. Kuid sedalaadi heategevus on toemehe, mitte AA rühma pärusmaa.“

Raamatuid saab tellida, kirjutades Teenindusele aadressil: teenindus@aaestonia.com. Lisaks trükivärskele raamatule „12+12“ on jätkuvalt müügil raamat „Anonüümsed Alkohoolikud“. Lähiajal on ilmumas kolm erinevat AA brošüüri.