Päeva mõte

Meie usk peaks kontrollima kogu meie elu. Meie, alkohoolikud, elasime jagatud elu. Pidime leidma võimaluse, kuidas seda terveks teha. Kui me jõime, koosnes meie elu paljudest laialipuistatud ja seostamatuist kildudest. Me peame oma elu üles korjama ja uuesti kokku panema. Teeme seda nii, et saame tagasi usu universumi Jumalikku Printsiipi, mis hoiab koos meid endid ja tervet universumit ning annab sellele mõtte ja eesmärgi. Allutame oma korratu elu sellele Jõule, läheme Jumaliku Vaimuga kooskõlla ja meie elu saab jälle terveks. Kas minu elu on jälle terveks saanud?

Päeva mõtisklus

Väldi hirmu nagu katku! Isegi kõige tillem hirm katkub usu sidemeid, mis sind Jumala küljes hoiavad. Ükskõik, kui vähe need ka ei narmendaks, ühel päeval kuluvad need läbi ja katkevad esimese pettumuse või vapustuse peale. Kui poleks olnud väikesi hirme, siis oleksid usu sidemed kindlalt vastu pidanud. Väldi depressiooni, mis on hirmuga liidus. Pea meeles, et kogu hirm on truudusetus Jumala vastu. See on Tema kaitsest ja hoolitsusest lahtiütlemine.

Päeva palve

Ma palun, et võiksin täna Jumalat nii palju usaldada, et ma midagi üleliia ei kardaks. Ma palun, et võiksin olla kindel, et Jumal pikas perspektiivis minu eest hoolitseb.