Päeva mõte

“Me ei saa läbi ilma palve ja mõtiskluseta. Ärgates mõelgem eelseisva kahekümne nelja tunni peale. Koostame päevaplaani. Enne tegutsema asumist palume Jumalat, et ta suunaks meie mõtlemist. Meie mõtlemine hakkab aja möödudes ikka enam ja enam toimima inspiratsiooni tasandil, kui alustame päeva palve ja mõtisklusega. Lõpetame mõtiskelu palvega, et meid terve päeva jooksul juhatataks, milline on meie järgmine samm. Kogu meie palve alus on: Sinu tahtmine sündigu täna minus ja minu kaudu.” Kas mul on siiras soov täna Jumala tahet täita?

Päeva mõtisklus

Hinga sisse headuse ja tõe vaimu. See on aususe, puhtuse, isetuse ja armastuse vaim. See on vabalt saadaval, kui tahame seda kogu südamest vastu võtta. Jumal on andnud meile kaks asja – oma vaimu ja valikuvabaduse –, et me saaksime neid võtta või jätta, nagu ise tahame. Meile on antud vaba tahe. Kui valime isekuse ja ahnuse ja uhkuse tee, siis ei võta me Jumala vaimu vastu. Kui valime armastuse ja teenimise tee, siis võtame Jumala vaimu vastu, see voolab meisse ning teeb kõik uueks.

Päeva palve

Ma palun, et võiksin valida õige tee. Ma palun, et võiksin seda pidi lõpuni minna.