Mis on AA?

Anonüümsed Alkohoolikud© on sõpruskond, mis ühendab mehi ja naisi, kes jagavad omavahel
kogemusi, jõudu ja lootust, et saada oma ühisest probleemist jagu ja aidata ka teisi alkoholismist
terveneda.

Liikmeks olemise ainus tingimus on soov joomine lõpetada. AA liikmelisusega ei kaasne mingeid
tasusid ega makse; me oleme tänu enda annetustele majanduslikult iseseisev ühendus.

AA ei ole seotud ühegi usundi, usulahu, poliitilise ühenduse, organisatsiooni ega institutsiooniga,
ei soovi üheski vastasseisus osaleda ning jääb kõikidel juhtudel erapooletuks.

Meie põhieesmärk on kaineks jääda ja aidata teistel alkohoolikutel kainuseni jõuda.

© AA Grapevine, Inc
Trükitud väljaandja loal