Mis on AA? - Mis AA ei ole

Mis AA ei ole ja millega ta ei tegele 

  • Ei paku sotsiaalteenuseid
  • Ei paku meditsiinilisi teenuseid
  • Ei ole karskus-organisatsioon
  • Ei ole religioosne organisatsioon
  • Ei teosta oma liikmete üle loendust
  • Ei kontrolli liikmete eraelu
  • Ei jaga oma liikmete nimesid avalikkusele
  • Ei võta vastu rahalist abi mistahes AA väliselt liikumiselt

 

 

Mida AA ei tee :

  • AA ei tekita alkohoolikutes esmast motivatsiooni terveneda
  • ei värba endale liikmeid
  • ei osale uurimustes ega toeta neid
  • ei pea arvet osalejate hulga ega üksikjuhtumite sisu kohta
  • ei ühine sotsiaalagentuuride „nõukogudega“
  • ei jälgi oma liikmete tegemisi ega ürita neid kontrollida
  • ei pane meditsiinilisi ega psühholoogilisi diagnoose
  • ei tegele kliinilise ravi, hoolekande, hospitaliseerimise, ravimite ega mingit laadi meditsiinilise ja psühhiaatrilise raviga
  • ei tegele usuõpetusega 
  • ei jaga alkoholismi teemal haridust
  • ei paku peavarju, toitu, rõivaid, töökohti, raha ega mingeid muid sotsiaalseid hüvesid
  • ei paku pere- ega kutsealast nõustamist
  • ei võta AA-välistelt allikatelt oma teenuste eest vastu raha ega annetusi
  • ei kirjuta kriminaalhooldajatele, advokaatidele, kohtuametnikele, sotsiaalorganisatsioonidele, tööandjatele jt adresseeritud soovituskirju.